Privaatsustingimused ja andmekaitse

Privaatsustingimused ja andmekaitse

 

Käesolevad tingimused on lehekülje fotojutud.ee alajaotuses Privaatsustingimused ja andmekaitse. Anname antud tingimustega teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta fotojutud.ee poolt.

fotojutud.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevad tingimused on uuendatud 28.10.2020.

  1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda fotojutud.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega. Samuti loetakse käesolevate Privaatsustingumustega nõustumiseks e-maili saatmine @fotojutud.ee domeenil asuvatele e-mailidele.

  1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad sisaldada Teie nime ja e-maili aadressi aga mitte ainult.

  1. Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna fotojutud.ee edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Fotojutud OÜ (registrikood 14827097).

  1. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumisete ja tellimuste täitmine ning fotojutud.ee veebilehe arendus ja tööshoidmine. Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval eraldi küsitaval nõusolekul.

Fotojutud OÜ saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-mailile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-maili teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

  1. Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Fotojutud OÜ poolt volitatud töötlejatel ning serveriteenuse pakkujal.

  1. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

Fotojutud OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Fotojutud OÜ vastutava töötleja korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Fotojutud OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või meiliserveriteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Fotojutud OÜ volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Fotojutud OÜ poolt Volitatud töötlejad:

Zone Media OÜ – serveriteenuse pakkuja.

Sukulent OÜ – koostööpartner.

Lepakas OÜ – koostööpartner.

Priit Tammjärv – koostööpartner.

Sendsmaily OÜ – meiliturunduse osutaja.

  1. Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

fotojutud.ee serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

  1. Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi kodulehe fotojutud.ee poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda meie järgmiste kontaktandmetel:

e-mail: [email protected]

  1. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

10. Domeeni @fotojutud.ee meiliaadressidele saadetud kirjad on õigus ilma eelneva kooskõlastuseta ning redigeerimata avaldada portaalis fotojutud.ee tingimusel, et delikaatseid isikuandmeid ei avaldata.